Restauratie


Elke restauratie is een uitdaging op zich. Het samenbrengen van de historie van een pand met het heden door middel van het toepassen van de juiste materialen en ambachtelijke bouwtechnieken.
Oftewel hedendaags comfort in een oud jasje!

Leeuwenrode